Temperatuur meting

De temperatuur wordt gemeten in een schotelhutje. Iedere 12 sec. wordt een meting gedaan. Per 10 minuten wordt het gemiddelde over de 50 samples berekend. Deze gemiddelde waarde "T" kan worden opgevraagd uit de Arduino datalogger. Iedere 10 minuten worden deze meetresultaten door de server opgehaald en in de server opgeslagen. De 10 minuten gegevens worden een week bewaard, vanuit deze reeks worden het display en de grafieken samengesteld.

De temperatuur en de relatieve vochtigheid worden met de Sensirion SHT25 sensor gemeten. Dit is een zeer compacte geintegreerde schakeling die compleet gecalibreerd wordt geleverd.
Voor de specifikaties van de sensor: (klik hier)

 

Om de kwaliteit van de SHT25 te kunnen beoordelen heb ik via Farnell drie sensoren aangeschaft. Deze drie sensoren heb ik met elkaar vergeleken, de meetresultaten voor temperatuur en relatieve vochtigheid kwamen verbluffend goed met elkaar overeen. Bij de temperatuur waren de verschillen enige tienden graden Celcius, RH binnen 1 %.

Het inwinnen van de meetgegevens via de I2C interface verliep probleemloos met het Arduino board.

Rekentool
Een handige rekentool voor het omrekenen van temperaturen naar andere eeheden is te vinden op: De Rekenmachine