Relatieve vochtigheid meting

De relatieve vochtigheid wordt in hetzelfde schotelhutje als de temperatuur gemeten. Iedere 12 sec. wordt een meting gedaan. Per 10 minuten wordt het gemiddelde over de 50 samples berekend. Deze gemiddelde waarde "RH" kan worden opgevraagd uit de Arduino datalogger. Iedere 10 minuten worden deze meetresultaten door de server opgehaald en in de server opgeslagen. De 10 minuten gegevens worden een week bewaard, vanuit deze reeks worden het display en de grafieken samengesteld.

De temperatuur en de relatieve vochtigheid worden met de Sensirion SHT25 sensor gemeten. Dit is een zeer compacte geintegreerde schakeling die compleet gecalibreerd wordt geleverd.
Voor de specifikaties van de sensor: (klik hier)

 

Om de kwaliteit van de SHT25 te kunnen beoordelen heb ik via Farnell drie sensoren aangeschaft. Deze drie sensoren heb ik met elkaar vergeleken, de meetresultaten voor temperatuur en relatieve vochtigheid kwamen verbluffend goed met elkaar overeen. Bij de temperatuur waren de verschillen enige tienden graden Celcius, RH binnen 1 %.
Het inwinnen van de meetgegevens via de I2C interface verliep probleemloos met het Arduino board.


De dauwpunttemperatuur kan worden berekend vanuit de temperatuur en de RH. Het Arduino board is krachtig genoeg om deze berekening met de vereiste nauwkeurigheid te doen. Hieronder volgt de code:


A = log(RH / 100) + (17.62 * T / (243.12 + T));

Td = 243.12 * A / (17.62- A);
 

A is een hulpvariabele
T = de gemeten temperatuur in graden C
RH = de Relatieve Vochtigheid in %
Td = de dauwpunttemperatuur in graden C

Gebruik floating point variabelen voor deze berekening.