Berekening RH en Td

Voor het berekenen van de dauwpunttemperatuur en de relatieve vochtigheid is door de WMO (de Wereld Meteorologische Organisatie) een formuleset vastgesteld. Deze formuleset wordt door alle meteorologische diensten gebruikt. De berekeningen zijn geldig voor de gestandaardiseerde temperatuurschaal T90.
Hieronder zijn de formules gegeven. Het berekenen van de Relatieve Vochtigheid vanuit de luchttemperatuur en de dauwpunttemperatuur gaat via de tussenstap van de verzadigde dampdruk van beide temperaturen. De berekening van het dauwpunt vanuit de omgevingstemperatuur en de RH gaat ook via een tussenstap zoals hieronder aangegeven.


Berekenen van relatieve vochtigheid (RH)


RH = 100 * PTd / PTa %

waarbij:
PTd = 6.112 * Exp(17.62 * Td / (243.12 + Td))
en:
PTa = 6.112 * Exp(17.62 * Ta / (243.12 + Ta))

- Ta = omgevingtemperatuur in C
- PTa = de verzadigde dampdruk van de omgevingtemperatuur
- Td = dauwpunttemperatuur in C
- PTd = de verzadigde dampdruk van de dauwpunttemperatuur
- RH = relatieve vochtigheid in %

Hieronder een eenvoudig voorbeeld van de berekening van de RH met behulp van het php-programma  testRH.php.
 

 

testRH.php

<HTML>
<TITLE> Berekenen RH </TITLE>
Dit is het testprogramma voor het berekenen van de RH <BR><BR>
<form action="testRH.php" method="post">
Voer de luchttemperatuur in:
<input type="text" size="5" maxlength="5" name="Temp"/><BR><BR>
Voer de dauwpunttemperatuur in:
<input type="text" size="5" maxlength="5" name="Tempd"/><BR><BR>
<input type="submit" value="Bereken RH" /><BR><BR>

<?php
$Temp = $_POST['Temp'];
$Tempd = $_POST['Tempd'];
$ETemp = 6.112*exp(17.62 * $Temp / (243.12 + $Temp));
$ETempd = 6.112*exp(17.62 * $Tempd / (243.12 + $Tempd));
$Result = 100 * $ETempd / $ETemp;    

print ("De temperatuur = "); printf("%.1f", $Temp);
print(" grdC <BR>");
print ("De dauwpunttemperatuur = "); printf("%.1f", $Tempd);
print(" grdC <BR>");
print ("De relatieve vochtigheid = "); printf("%.1f", $Result);
print(" %");
?>

</form>
</HTML>Berekenen van de dauwpunttemperatuur (Td) 

Td = 243.12 * A / (17.62 - A) grdC 

waarbij:
A = Log(RH / 100) / Log(2.718282) + (17.62 * Ta / (243.12 + Ta))

- A = een hulpvariabele voor berekening Td

Hieronder een eenvoudig voorbeeld van de berekening van de Td met behulp van het php-programma  testTd.php.
 

 

testTd.php

<HTML>
<TITLE> Berekenen Td</TITLE>
Dit is het testprogramma voor het berekenen van de Td <BR><BR>
<form action="testTd.php" method="post">
Voer de luchttemperatuur in:
<input type="text" size="5" maxlength="5" name="Temp"/><BR><BR>
Voer de relatieve vochtigheid in:
<input type="text" size="5" maxlength="5" name="RH"/><BR><BR>
<input type="submit" value="Bereken Td" /><BR><BR>

<?php
$Temp = $_POST['Temp'];
$RH = $_POST['RH'];
$A = log($RH / 100) + (17.62 * $Temp / (243.12 + $Temp));
$Result = 243.12 * $A / (17.62 - $A);

print ("De temperatuur = "); printf("%.1f", $Temp);
print(" grdC <BR>");
print ("De relatieve vochtigheid = "); printf("%.1f", $RH);
print(" % <BR>");
print ("De dauwpunttemperatuur = "); printf("%.1f", $Result);
print(" grdC");
?>

</form>
</HTML>